Dětský dozor

Převážně pro školy v přírodě a další dětské rekreace zajišťujeme v případě zájmu projeveného s dostatečným předstihem pomocné vychovatelky, pedagogy volného času s připraveným programem nebo zdravotnice. Všichni naši spolupracovníci jsou řádně proškoleni pro práci s dětmi a mají patřičné vzdělání pro výkon své funkce.